úvodem

Zájem skupiny lidí z Jistebnicka o přírodu a o ochranu lokalit, jejichž poškození by mohlo být nevratné, vedl k myšlence založení občanského sdružení. Ve smyslu §70 zák. č. 114/92 Sb. o ochraně přírody a krajiny má občanské sdružení možnost stát se účastníkem správních řízení, ve kterých se rozhoduje o činnostech a stavbách ovlivňujících přírodu, krajinu a krajinný ráz. Přípravný výbor zpracoval stanovy občanského sdružení Jistebnická vrchovina a dne 6. 5. 2004 bylo toto sdružení zaregistrováno na Ministerstvu vnitra České republiky.

Naše činnost v roce 2004 je popsána v této krátké zprávě. Navázali jsme kontakt se sdružením Jihočeské matky, Calla a Ekologickým právním servisem. Podporujeme aktivity sdružení Zachovalý kraj z Nadějkova proti budování hlubinného úložiště jaderného odpadu na Chyšecku a v lokalitě Božejovice-Vlksice.

© 2005 script & design .:vitnasinec.vetrov.cz:.